Karreveld 4
6089 NC Heibloem
The Netherlands
T +31 475495082
F +31 475495252

Ruwvoer van kwaliteit

Akkerbouw Polen

Tipperary Farm teelt haar ruwvoergewassen volledig in eigen beheer. Met behulp van een modern mechanisatiepark wordt het juiste gewas op het juiste moment verzorgd. Door het zorgvuldig gebruik van organische meststoffen en toepassing van Bio-brik worden optimale teelten behaald met een minimale toediening van kunstmeststoffen.

Akkerbouw Nederland

Op de akkerbouwpercelen worden hoofdzakelijk voedergewassen geteeld voor het jongvee, dit gebeurt in samenwerking met regionale loonwerkers.