Karreveld 4
6089 NC Heibloem
The Netherlands
T +31 475495082
F +31 475495252

Food - Feed - Fuel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De laatste jaren heeft de Vossengroup flink aan de weg getimmerd met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo produceert de Vossengroup van haar eigen reststromen duurzame energie bestaande uit groene stroom en warmte voor zowel eigen gebruik als voor derden.

Vossengroup past het principe Food-Feed-Fuel toe in haar bedrijfsbeleid. Voor de productie van Fuel, bestaand uit biogas, worden enkel producten toegepast die niet meer geschikt zijn voor humane of dierlijke consumptie. Deze productstromen vormen zo een weg naar verduurzaming zonder verspillingen.

Food

Vossengroup staat voor de productie van gezonde dagverse boerderij melk voor de zuivelindustrie. Daarlangs staat het bedrijf voor de productie van gezonde biggen voor klanten zowel binnen als buiten Europa.

Feed

Het bedrijf produceert haar eigen ruwvoedergewassen met hoge voederwaarde. Deze gewassen bestaan o.a. uit Mais, Gras, Luzerne en Rogge.

Fuel

Als laatste schakel in de keten produceert de Vossengroup biogas. Biogas geproduceerd uit reststromen die niet geschikt zijn als humane of dierlijke consumptie voor de opwekking van groene stroom en warmte.

vlees & melk

Food

Fuel Biogas en Bio-brik

Fuel Biogas en Bio-brik

Feed teelt van gewassen