Karreveld 4
6089 NC Heibloem
The Netherlands
T +31 475495082
F +31 475495252

Drie generaties Vossen

Historie Vossengroup

Het bedrijf is in 1948 door Harry Vossen opgericht. Zoals destijds gangbaar was, telde het bedrijf slechts enkele varkens, kippen en koeien. In 1978 hebben André Vossen en Peter Vossen als 2e generatie het levenswerk van hun vader voorgezet. De voortzetting bestond op dat moment uit varkenshouderij en melkveehouderij.

Opzoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden is de familie in 2003 gestart met een onderneming in Polen. In de loop der jaren heeft dit bedrijf zich ontwikkeld in een moderne melkveehouderij met bijbehorende akkerbouw voor eigen ruwvoer teelten.

In 2008 is de familie in Nederland gestart met het produceren van haar eigen energie uit reststromen die afkomstig zijn van de eigen bedrijven. Deze energie opwek maakt het mogelijk dat het bedrijf minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen en dat reststromen binnen de Vossengroup duurzaam benut en verwerkt worden.

Inmiddels is ook de 3e generatie actief binnen de onderneming. De Vossengroup is internationaal georiënteerd en heeft nog altijd dezelfde sterke verwevenheid in de agrarische sector.