Karreveld 4
6089 NC Heibloem
The Netherlands
T +31 475495082
F +31 475495252

Voor ca. 4000 huishoudensgroene stroom

Productie van duurzame energie

Om de schakel binnen de Vossengroup compleet te maken beschikt Holmel B.V. sinds 2008 over een moderne bio-vergistingsinstallatie. Hier worden dierlijke meststromen, afkomstig van de eigen bedrijven, met daar aan toegevoegd onbruikbare reststromen afkomstig van diervoeding en voedingsmiddelenindustrie verduurzaamd tot elektriciteit en warmte.

Holmel BV is lid van de Biogas Branche Organisatie

Dagelijks wordt er vanuit deze installatie energie opgewekt voor ca. 4000 huishoudens aan groene stroom. De geproduceerde warmte wordt volledig toegepast binnen de eigen bedrijven. Op deze manier reduceert het bedrijf een aanzienlijke hoeveelheid CO2 uitstoot.

Om de energieproductie op peil te houden zijn wij continue opzoek naar producten die geschikt zijn voor bio-vergisting. Dit kunnen producten zijn van organisch materiaal, zowel droog als vloeibaar. Heeft U dergelijke producten aan te bieden neem dan gerust contact met ons op en vraag naar onze mogelijkheden. Wij zijn het eindstation binnen de kringloop van producten en garanderen dan ook dat het product op een verantwoorde wijze omgezet wordt in duurzame energie.

Bio-brik

In vergelijking met gangbare bio-vergistingsinstallaties bewerken wij niet alleen het product wat de installatie in gaat maar ook het product wat eruit komt. Deze reststroom wordt met behulp van moderne technieken en eigen energie omgezet in het eindproduct Bio-brik. Deze Bio-brik is toepasbaar als bodemverbeteraar of als brandstof voor biomassa kachels. Heeft U interesse in dit product neem dan gerust contact met ons op.